Thứ Bảy, Tháng Tư 13
Shadow

Giảm Trừ Gia Cảnh Là Gì? Cách Đăng Ký Giảm Trừ Gia Cảnh

Nộp thuế đầy đủ luôn là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay thường muốn giảm thuế thu nhập cá nhân bằng cách khai giảm trừ gia cảnh. Việc giảm trừ gia cảnh sẽ giúp người nộp thuế giảm được một khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

1. Giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh là chính sách quy định số tiền có thể được khấu trừ khi thu nhập của người lao động đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Mức khấu trừ gia cảnh của nhà nước đối với những người có thu nhập đạt đến một ngưỡng nhất định sẽ bị giảm trong một số trường hợp.

2. Ý nghĩa giảm trừ gia cảnh là gì?

Trước khi tính thuế thu nhập cá nhân phải xác nhận quyền giảm trừ gia cảnh đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo tính công bằng của người nộp thuế.

Về mặt đạo đức xã hội, việc giảm trừ gia cảnh tạo điều kiện cho cá nhân thực hiện nghĩa vụ đạo đức đối với các thành viên trong gia đình.

Về mặt kinh tế, việc giảm trừ gia cảnh là biện pháp phục hồi và nâng cao sức lao động của cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân, tạo điều kiện cho người lao động làm việc với năng suất cao hơn.

3. Các đối tượng được giảm trừ gia cảnh

Người nộp thuế thu nhập cá nhân

– Người nộp thuế có nhiều nguồn tiền lương, tiền kinh doanh thì người nộp thuế chỉ được chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan duy nhất.

– Trong trường hợp cá nhân chưa thực hiện giảm trừ gia cảnh trong năm và tính thuế chưa quá 12 tháng thì được tính giảm trừ 12 tháng khi hoàn thành quá trình quyết toán thuế.

Người phụ thuộc của người nộp thuế

– Người phụ thuộc của người nộp thuế thu nhập cá nhân phải đăng ký giảm trừ với cơ quan thuế và sẽ được cấp một mã số thuế riêng.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho một người nộp thuế thu nhập cá nhân trong một năm tính thuế. Nếu trong trường hợp nhiều người nộp thuế có cùng một người phụ thuộc thì được yêu cầu phải có thỏa thuận đăng ký để được giảm trừ gia cảnh.

4. Quy định về giảm trừ gia cảnh mới nhất

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất được quy định như sau:

Đối tượng Trước 01/07/2020 Sau 01/07/2020
Người nộp thuế 9.000.000 đồng/tháng
(108.000.000 đồng/năm)
11.000.000 đồng/tháng
(132.000.000 đồng/năm)
Mỗi người phụ thuộc 3.600.000 đồng/tháng 4.400.000 đồng/tháng

5. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Tại Điểm g Khoản 1 Điều 9 trong Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định hồ sơ giảm trừ gia cảnh gồm các trường hợp:

– Người phụ thuộc là con

– Người phụ thuộc là vợ hoặc chồng

– Người phụ thuộc là cha hoặc mẹ

– Người phụ thuộc là cá nhân khác

»»»» Review Học Kế Toán Sản Xuất Ở Đâu Tốt

Mỗi trường hợp chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau, tuy nhiên bộ hồ sơ nào cũng cần “Bản đăng ký người phụ thuộc” dưới đây. Sau đó, người nộp thuế nộp tới cơ quan thuế.

giảm trừ gia cảnh là gì

6. Cách đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

Bước 1: Truy cập trang web thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập

mức giảm trừ gia cảnh

Bước 2: Chọn mục “Đăng ký thuế” với hồ sơ đăng ký thuế dưới đây

người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bươc 3: Khai mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo các thông tin được hệ thống yêu cầu

– Chọn “Đăng ký thuế” khi người phụ thuộc đăng ký lần đầu và chưa có mã số thuế

– Chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” khi cần đăng ký thêm hoặc bớt người phụ thuộc mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh mới nhất

đăng ký giảm trừ gia cảnh

Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh mới nhất

hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Để hoàn thiện đăng ký giảm trừ gia cảnh, cần điền đầy đủ và nộp Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh tới Ủy ban nhân dân xã/phường đang cư trú. Mẫu đơn được đính kèm dưới đây.

7. Cách tính giảm trừ gia cảnh

Đối tượng Thu nhập phải nộp thuế
Có 1 người phụ thuộc Trên 15.400.000 đồng/tháng
Có 2 người phụ thuộc Trên 19.800.000 đồng/tháng

Dựa theo bảng trên, khi người nộp thuế có người phụ thuộc sẽ được giảm trừ 4.400.000 đồng/tháng/người phụ thuộc.

8. Cách tra cứu người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Để tra cứu người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, có thể thực hiện theo 4 phương pháp sau:

Cách 1. Tra cứu tại trang web “Thuế Việt Nam – Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế”: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Cách 2. Tra cứu tại hệ thống ETAX (Thuế điện tử): http://thuedientu.gdt.gov.vn/

Cách 3. Tra cứu trên hệ thống iHTKK – Trang web nhận tờ khai của Tổng cục Thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

Cách 4. Tra cứu trực tiếp tại Cơ quan thuế

– Đối với cá nhân đã được tính giảm trừ gia cảnh: Mã số thuế này có thể tra cứu tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Khi đến cơ quan thuế cần mang theo CMND hoặc CCCD.

– Đối với cá nhân chưa từng được tính giảm trừ gia cảnh: Mã số thuế này có thể tra cứu tại Tổng cục Thuế, hoặc Chi cục thuế nơi người phụ thuộc đăng ký cư trú hoặc nơi đăng ký tạm trú, tạm vắng.

Một trong những chế độ hỗ trợ người lao động trong quá trình làm việc là chế độ giảm trừ gia cảnh. Do đó, nhiều người còn lúng túng về quy định điều chỉnh giảm trừ gia cảnh. Hi vọng bài viết này giúp bạn đọc giải đáp được thắc mắc của mình về các khoản giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *